DEZE SITE IS NOG ONDER CONSTRUCTIE!
Ik ben een webdesigner, webdeveloper, student en een huisstijl ontwerper.
Je kan wat van mijn werk bekijken of een gesprek aan gaan als je dat wil.